Ein Hiechyd yn Ein Dwylo

EnglishCymraeg

Rydym yn gweithio gyda’r Comisiwn Bevan i annog aelodau yng Nghymru i siarad am eu profiadau o wasanaethau iechyd a gofal o fewn eu Sefydliadau a chymunedau.

Prosiect yw Ein Hiechyd yn Ein Dwylo a ddatblygwyd mewn partneriaeth a’r tanc meddwl Comisiwn Bevan a SyM yng Nghymru. Mae wedi ei gynllunio i helpu aelodau dechrau sgyrsiau yn eu Sefydliadau a chymunedau am wasanaethau gofal iechyd.

Trwy’r sgyrsiau hyn, gall aelodau helpu i ddylanwadu ar eraill a rhoi gwybodaeth iddyn nhw er mwyn sicrhau ein bod yn creu’r gwasanaethau iechyd a gofal iechyd gorau oll yn awr ac i genedlaethau’r dyfodol.

Mae GIG angen ein cymorth i fod yn addas ar gyfer y dyfodol. Disgwylir mwy oddi wrth wasanaethau cyhoeddys nag erioed o’r blaen ond gall disgwyliadau o’r fath fod yn afrealistig yn aml ac yn gweld unigolion fel derbynwyr goddefol gofal yn hytrach nag yn gyfranogwyr gweithredol.

Gall aelodau â diddordeb cofrestru i gymryd rhan yn y prosiect.
Mae taflen hyrwyddo, taflen gwaith a phecyn adnoddau ar gael i helpu aelodau dechrau sgyrsiau. I lawrlwytho’r adnoddau, gall aelodau logio i mewn i My WI.


FUENGIROLA- SOUTHERN SPAIN. Beautiful apartment in exclusive area close to beach and town. Tel: 07703 108742. www.pueblalucia.com

SALLY'S COTTAGES award-winning, self-catering Lake District cottage Holidays www.sallyscottages.co.uk
sally@sallyscottages.co.uk, 017687 80571

DEVON / SOMERSET BORDER 4 star cottages in glorious countryside, indoor pool, sauna, pets welcome.

Tel 01398 331280 www.threegatesfarm.co.uk

COSY LAKELAND COTTAGE, near Cockermouth, peaceful, lovely walks, TV, Sleeps 2. 01768480393 www.stycottage.co.uk