Menu

Our Health in Our Hands

Register to take part in the Our Health in Our Hands project

The Our Health in Our Hands project aims to engage WI members in Wales in starting a conversation within their WIs and with their family, friends and community members about the importance of taking care of themselves and making prudent health and care decisions. This will help influence and inform others to ensure that we create the very best health and healthcare services now and for our future generation.

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y prosiect Ein Hiechyd yn Ein Dwylo

Nod Ein Hiechyd yn Ein Dwylo yw ymgysylltu ag aelodau SyM i ddechrau sgwrs o fewn ei SyM a gyda theulu, ffrindiau ac aelodau’r gymuned am bwysigrwydd gofalu am eu hunain a gwneud penderfyniadau darbodus o ran iechyd a gofal. Bydd hyn yn helpu i sicrhau ein bod yn creu’r gwasanaethau iechyd a gofal iechyd gorau oll yn awr ac i genedlaethau’r dyfodol.

Register your interest in the project / Cofrestwch eich diddordeb yn y prosiect:-

Your privacy:

The WI will use the details you provide on this form to send you information about the Our Health in Our Hands project. Your personal information will only be accessed by NFWI staff involved in the project.

The information you provide will be kept securely and will be destroyed after the project has ended. You are in control of your information so if you change your mind and no longer wish to receive details of the project just let us know.

The full NFWI Privacy Policy can be found online at https://www.thewi.org.uk/cookies-and-privacy-policies/privacy-policy

Eich preifatrwydd:

Bydd SyM yn defnyddio’r manylion yr ydych yn ei ddarparu ar y ffurflen hon er mwyn anfon gwybodaeth atoch am y prosiect. Dim ond staff FfCSyM sy’n gysylltiedig â’r prosiect bydd yn cael mynediad i’ch gwybodaeth bersonol.

Bydd y wybodaeth rydych yn darparu yn cael ei gadw’n ddiogel ac yn cael ei dinistrio ar ôl i’r prosiect orffen. Rydych chi mewn rheolaeth o’ch gwybodaeth, felly os rydych chi’n newid eich meddwl ac nad ydych chi'n dymuno derbyn manylion pellach am y prosiect, rhowch wybod i ni.

Mae polisi preifatrwydd llawn FfCSyM ar gael ar lein - https://www.thewi.org.uk/cookies-and-privacy-policies/privacy-policy