Prosiect Treftadaeth Naturiol Coed

EnglishCymraeg

Yn dilyn grant wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, rhwng Medi 2017 a Mawrth 2020,  ysbrydolodd FfCSyM-Cymru aelodau ar draws Cymru i gymryd rhan mewn prosiect  i gadw, gwarchod a phlannu coed trefol.

Amdan y prosiect

Yn ogystal â lliniaru newid hinsawdd, mae coed yn nhrefi a dinasoedd Cymru’n darparu nifer o fuddiannau cymdeithasol.  Fodd bynnag, mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod 73% o ardaloedd trefol yng Nghymru wedi colli coed ers 2010, a rhwng 2006 a 2013, collwyd 7,000 o goed. Nod y prosiect oedd helpu gwrthdroi’r dirywiad.

Cymerodd dros 200 o sefydliadau a phob ffederasiwn yng Nghymru ran yn y Prosiect Treftadaeth Naturiol Coed.  Recriwtiwyd cydlynwyr prosiect ymhob ffederasiwn i gefnogi aelodau i gymryd rhan a ddarparwyd sesiynau hyfforddiant rheolaidd. Cymerodd aelodau ran mewn ystod eang o weithgareddau – o fabwysiadau a monitro coeden yn eu hardal leol a darganfod llefydd ar gyfer plannu coed newydd, i ffotograffiaeth a chrefft. Trwy ddefnyddio eu cysylltiadau cryf yn y gymuned, roedd sefydliadau wedi ymgysylltu â’r cyhoedd mewn plannu a monitro coed ac mewn lledaenu’r neges am werth coed.

Adroddiad Diwedd Prosiect

Gweler isod ein Hadroddiad Prosiect i ddarganfod mwy am sut gymerodd sefydliadau a ffederasiynau ran, y partneriaethau a ddatblygwyd mewn cymunedau a chanlyniadau’r prosiect.

Gall aelodau dod o hyd i adnoddau defnyddiol a mwy o wybodaeth am y Prosiect Treftadaeth Naturiol Coed ar My WI.

Datganiad i'r wasg


FUENGIROLA- SOUTHERN SPAIN. Beautiful apartment in exclusive area close to beach and town. Tel: 07703 108742. www.pueblalucia.com

SALLY'S COTTAGES award-winning, self-catering Lake District cottage Holidays www.sallyscottages.co.uk
sally@sallyscottages.co.uk, 017687 80571

DEVON / SOMERSET BORDER 4 star cottages in glorious countryside, indoor pool, sauna, pets welcome.

Tel 01398 331280 www.threegatesfarm.co.uk

COSY LAKELAND COTTAGE, near Cockermouth, peaceful, lovely walks, TV, Sleeps 2. 01768480393 www.stycottage.co.uk