Menu

Prosiectau cynt

Sgiliau Crefft Draddodiadol

Sefydlodd aelodau cyswllt gydag ysgolion, clybiau ar ôl ysgol ac eraill yn eu hardal lleol i dysgu gwahanol crefftau fel gwau, gwaith crosio, clytwaith a chrefft papur i blant a phobl ifanc.

Garddio gydag Ysgolion

Rhwng 2005 a 2008, derbyniodd dros 100 o ysgolion cynradd cefnogaeth gan aelodau Sefydliad y Merched i ddatblygu eu gerddi ysgol yn ystod gwanwyn 2006 a 2008. Mae ein llyfryn astudiaethau achos yn dangos rhai o'r gerddi sydd wedi cael eu datblygu.

TimauEco 

Gweithiodd FfCSYM-Cymru mewn partneriaeth â Global Action Plan i gefnogi aelodau i sefydlu Timau Eco. Sefydlwyd 14 o dimau gan aelodau ym Morgannwg, Ceredigion a Sir Gâr yn ystod 2007 a 2008.

Merched yn Gwneud Gwahaniaeth

Sefydlwyd y prosiect Merched yn Gwneud Gwahaniaeth yn 2005 gan FfCSYM-Cymru mewn partneriaeth â Rhaglen Tlodi Oxfam DU a'r flaenorol Chlymblaid Genedlaethol Menywod Cymru i annog a chefnogi mwy o ferched i ymglymu mewn bywyd cyhoeddus.


Merched mewn i Ymarfer Corff Synhwyrol

Fe weithiodd FfCSYM-Cymru gyda Chwaraeon Cymru i gefnogi'r Ffederasiynnau i ddatblygu rhaglenni gweithgaredd corfforol i'r aelodau.

Contact the NFWI

  • Phone: 020 7371 9300
  • Open hours: 9am–5pm Mon–Fri
  • Address: 104 New Kings Road, London SW6 4LY

Or fill in the contact form... to email a specific department