Menu

Presenoldeb SyM yn nigwyddiadau'r haf

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Gâr: 2 - 9 Awst
O dan ofal Ffederasiwn Sir Gâr, mae ein stondin wedi'i leoli ar y Maes. Yn seiliedig ar y thema 'Tyfu' Hen Goeden Dderw Myrddin yw ganolbwynt yr arddangosfa. Mae'r stondin yn cynnwys gwahanol gerrig milltir yn hanes Sefydliad y Merched. Mae pob Sefydliad yn Sir Gâr yn cael ei gynrychioli trwy eu baneri bach.

Digwyddiadau dyddiol yn cynnwys arddangosiad crefft, helfa drysor ar gyfer y plant a chystadleuaeth limrig. Dewch i gael paned o de a mwynhau ein cyfeillgarwch. 

Darllenwch ein datganiad i'r wasg am ragor o wybodaeth. 

Arddangosiad rygiau carpiog yn yr Eisteddfod 

Er mwyn annog arddangosfeydd o safon uwch yn yr Eisteddfod, mae FfCSYM-Cymru yn noddi cystadleuaeth y stondin orau a'r ail-orau o blith y sector gwirfoddol.  Hefyd mae'n noddi cystadleuaeth Ffenestr Siop yr Eisteddfod Genedlaethol gyda'r nod o wobrwyo'r perchnogion am eu hymdrechion i addurno'u ffenestr siop i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod.  

Llongyfarchiadau i'r enillwyr:-

Stondin orau o'r sector gwirfoddol: Cyngor am Bopeth

Stondin ail-orau: Rotari Cefn Sidan

Busnes gorau am hyrwyddo'r Eisteddfod:  Fferyllfa Walter Lloyd

Enillwyr tlysau Sefydliad y Merched yn yr Eisteddfod

Ar 4 Awst, lansiodd Ffederasiwn Sir Gâr ei llyfr ryseitiau dwyieithog ar y stondin gyda'r cyflwynydd teledu Elinor Jones.

Launch of Sir Gar/Carmarthenshire Federation receipe book 

Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Powys: 21 - 24 Gorffennaf
Wedi'i leoli yn Neuadd Arddangos De Morgannwg, roedd ein stondin o dan ofal Ffederasiwn Powys Maesyfed. Yn seiliedig ar ei thema ddewisedig 'Dewch i Ddarganfod Cyfrinachau Sir Faesyfed', roedd  yr arddangosfa wedi darlunio golygfeydd Maesyfed a'r hyn a gynhyrchir yn y sir. Cafodd lawer o wahanol grefftau a gynhyrchwyd gan aelodau eu harddangos. Cymerodd ymwelwyr ran mewn arddangosiadau dyddiol ar y stondin yn ogystal â gweithgareddau i blant.

Llongyfarchiadau i ennillwyr Cystadleuaeth y Fowlen Rhosod a Chwpan Brycheiniog:-

Y Fowlen Rhosod

1af - Ceredigion

2il - Morgannwg

3ydd - Clwyd-Dinbych

Cwpan Brycheiniog

1af - Sir Benfro

2ail - Clwyd-Dinbych

3ydd - Morgannwg 

Contact the NFWI

  • Phone: 020 7371 9300
  • Open hours: 9am–5pm Mon–Fri
  • Address: 104 New Kings Road, London SW6 4LY

Or fill in the contact form... to email a specific department